9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelji: zastupnici u Hrvatskome saboru

Datum ulaska u proceduru:
Datum povlačenja iz procedure:

Dana 7. rujna 2017. predlagatelj je povukao Prijedlog odluke iz procedure.