9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
11 November 2017

Rasprava je zaključena 10. studenoga 2017.
Polugodišnji izvještaj prihvaćen je na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (81 glas "za", 19 "protiv", 36 "suzdržanih").
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2017. godine je donesena na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (81 glas "za", 17 "protiv", 35 "suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2017. godine je donesena na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (81 glas "za", 17 "protiv", 35 "suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2017. godine je donesena na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (81 glas "za", 17 "protiv", 35 "suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2017. godine je donesena na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (82 glasa "za", 13 "protiv", 33 "suzdržana");
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2017. godine je donesena na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (81 glas "za", 10 "protiv", 37 "suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2017. godine je donesena na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (81 glas "za", 20 "protiv", 31 "suzdržan");.
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2017. je donesen na 6. sjednici 11. studenoga 2017. (81 glas "za", 7 "protiv", 40 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: