9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
22 September 2017

Rasprava je zaključena 22. rujna 2017.
Odluka je donesena na 5. sjednici 22. rujna 2017. (102 glasa "za", 1 "protiv")

Vezane informacije: