9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE - podnositeljica: Hrvatska narodna banka

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
23 March 2018

Rasprava je zaključena 22. ožujka 2018.
Polugodišnja informacija je primljena na znanje na 7. sjednici 23. ožujka 2018. (93 glasa "za", 13 "protiv“, 8 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: