9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE RUMUNJSKE O UZAJAMNOM PRUŽANJU POTPORE DRŽAVE DOMAĆINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 255 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
26 January 2018

Dana 17. siječnja 2018. na 7. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 19. siječnja 2018.
Zakon je donesen na 7. sjednici 26. siječnja 2018. (jednoglasno, 124 glasa "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: