9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG PROGRAMA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2018. – 2020. - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
23 March 2018

Rasprava je zaključena 21. ožujka 2018.
Program je donesen na 7. sjednici 23. ožujka 2018. (112 glasova "za", 2 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: