9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2018. GODINE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
23 March 2018

Rasprava je zaključena 21. ožujka 2018.
Godišnji provedbeni plan je donesen na 7. sjednici 23. ožujka 2018. (111 glasova "za", 3 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: