9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 362 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
29 June 2018

Dana 14. lipnja 2018. na 8. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Rasprava je zaključena 27. lipnja 2018.
Zakon je donesen na 8. sjednici 29. lipnja 2018. (80 glasova "za", 8 "protiv“, 3 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije:

Amandmani

AMANDMAN_Klub_GLAS-a i HSU-a_PZ_362_1.pdf

AMANDMAN_Klub_Most_PZ_362_2.pdf

AMANDMAN_Prelec_PZ_362_3.pdf