9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
21 November 2018

Rasprava je zaključena 19. studenoga 2018.
Polugodišnji izvještaj prihvaćen je na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (78 glasova "za", 54 "protiv“, 1 "suzdržan").
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2018. godine je donesena na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (78 glasova "za", 53 "protiv“);
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2018. godine je donesena na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (77 glasova "za", 51 "protiv“);
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2018. godine je donesena na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (77 glasova "za", 53 "protiv“);
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2018. godine je donesena na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (77 glasova "za", 54 "protiv“);
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2018. godine je donesena na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (77 glasova "za", 53 "protiv“);
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2018. godine je donesena na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (77 glasova "za", 53 "protiv“).
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2018. je donesen na 10. sjednici 21. studenoga 2018. (77 glasova "za", 53 "protiv“, 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: