Okrugli stol o civilnom društvu u Hrvatskoj u organizaciji Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a

dvorana Janka Draškovića