Sjednica Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata

dvorana Ivana Mažuranića