43. sjednica Odbora za pravosuđe

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
-usvajanje zapisnika 42. sjednice;
1. Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu;
2. Konačni prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 498;
3. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, drugo čitanje, P.Z. br. 395;
4. Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o nasljeđivanju, drugo čitanje, P.Z. br. 365.