Članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Marijana Balić sudjeluje u radu međunarodne radionice „Kulturne rute maslina kao model za europske vrijednosti, baštinu i održivi razvoj“

Mali Lošinj