27. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je: 
- usvajanje zapisnika 25. sjednice
1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 498 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAKLADAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 345 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.