56. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje  zapisnika s 54. i 55. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU 
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija planova za 2019. i 2020. godinu s obrazloženjem, za
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste
- Centar za restrukturiranje i prodaju
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banka
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU - drugo čitanje, P.Z. br. 497;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/852 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. SVIBNJA 2017. O ŽIVI I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 1102/2008, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
-  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 465;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 467;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM NADZORU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 468;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 469;
7. RAZNO.