32. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 31. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA; 
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU GLAVNOG DRŽAVNOG REVIZORA;
4. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O:
a) prestanku prava na plaću povjerenici za informiranje, zbog prestanka mandata
b) prestanku prava na mjesečnu novčanu naknadu razriješenom članu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije;
5. RAZNO.