21. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
1.KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA, drugo čitanje, P.Z. br. 395;
2.KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE, drugo čitanje, P.Z. br. 393;
3.Mišljenje na PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM (zahtjev Ministarstva zaštite okoliša i energetike).