Članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Marijana Balić sudjeluje na sastanku Stalnog odbora Parlamentarne skupštine

Helsinki, Finska