Nastavak 43. sjednice Odbora za pravosuđe

dvorana Janka Draškovića