Predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Gordan Maras održava sastanak s predstavnicima Sindikata javnih službi o temi: "Ponuda Vlade Republike o povećanju osnovice za plaće od tri posto - zahtjevi sindikata javnih službi"

dvorana Janka Draškovića