Obilježavanje 15 godina rada Hrvatske zajednice županija

dvorana Josipa Šokčevića

U Hrvatskome saboru održat će se svečanost obilježavanja 15. godišnjice rada Hrvatske zajednice županija. Obraćanja, prezentacije i panel-rasprave o temi održat će se u petak, 18. svibnja 2018. u dvorani Josipa Šokčevića od 9.30 do 13.30 sati. 

Na skupu bit će riječi o razvoju regionalne samouprave 25 godina od donošenja prvog Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 15 godina od osnutka Hrvatske zajednice županija. Panel-rasprava, koja će okupiti bivše predsjednike HZŽ-a, pod nazivom „Županije 2030.“, bit će posvećena vizijama budućnosti regionalne samouprave kako u Republici Hrvatskoj tako i u Europskoj uniji.

Predstavnici županija, institucija i partnerskih organizacija prisjetit će se početaka i potpisivanja Sporazuma o osnivanju HZŽ-a u Osijeku 16. svibnja 2003. godine i održavanja prvog Izvršnog odbora u Opatiji, 29. svibnja 2004., ali i osvrnuti se na pozitivne i negativne aspekte razvoja lokalne i regionalne samouprave od 1993. do danas.

Napomena za medije: Televizijske kuće koje su zainteresirane za preuzimanje signala molimo da kontaktiraju Ivu Rađu, pomoćnika tajnika Hrvatskoga sabora na adresu elektroničke pošte: ivo.radja@sabor.hr .