Okrugli stol u organizaciji zastupnika Ivana Lovrinovića o zateznoj kamati i njezinu utjecaju na dugove u RH

dvorana Stjepana Radića

Okrugli stol s temom: „Problem određivanja zatezne kamate i njezin utjecaj na eksploziju dugova u Republici Hrvatskoj“ održava se u organizaciji saborskog zastupnika Ivana Lovrinovića (Promijenimo Hrvatsku). 

Okrugli stol održat će se u srijedu, 18. travnja 2018. u dvorani Stjepana Radića s početkom u 10.30 sati.