Predstavljanje Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.

dvorana Josipa Šokčevića

U okviru programa predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe, Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske predstavit će u Hrvatskome saboru novu Strategiju za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.
Predstavljanje će se održati u utorak, 12. lipnja 2018. u dvorani Josipa Šokčevića s početkom u 14.00 sati. više