Sastanak Stalnog odbora Parlamentarne skupštine Vijeća Europe

Sabornica

U Hrvatskome saboru, u petak, 1. lipnja 2018. u Sabornici od 9.30 do 12.30 sati sastaje se Stalni odbor Parlamentarne skupštine Vijeća Europe

Sastanak Stalnog odbora održava se u okviru hrvatskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe koje se odvija od svibnja do studenoga ove godine. Teme u raspravi usmjerene su na prioritete Hrvatske tijekom predsjedanja te ostala pitanja u okviru trenutačnog političkog dijaloga Skupštine s Odborom ministara (više informacija).

                                                                                              predloženi dnevni red