Okrugli stol o temi: „Jačanje javnog zdravstva i dostupnosti zdravstvene zaštite pacijentima uređenjem zdravstvenog sustava“

dvorana Stjepana Radića

Okrugli stol s temom: „Jačanje javnog zdravstva i dostupnosti zdravstvene zaštite pacijentima uređenjem zdravstvenog sustava“ održava se u organizaciji saborskog zastupnika Ivana Lovrinovića. Okrugli stol održat će se u četvrtak, 16. studenoga 2017. u dvorani Stjepana Radića s početkom u 10.00 sati.
Na okruglom stolu predstavnici liječnika i djelatnika domova zdravlja i koncesionara, Udruge za prava pacijenata te udruga liječnika primarne zdravstvene zaštite raspravljat će o upravljanju Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i primarnom zdravstvenom zaštitom, i utjecaj na bolničke troškove te prijedlogu nacrta novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na zaštiti solidarnog dostupnog javnog zdravstva.