Sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o temi „Lokalni porezi – porez na nekretnine"

dvorana Stjepana Radića

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu održava raspravu o temi „Lokalni porezi – porez na nekretnine“. Tematska sjednica Odbora održat će se u četvrtak, 23. ožujka 2017. u dvorani Stjepana Radića s početkom u 13.30 sati. 

Svrha rasprave o ovoj temi, navodi Odbor, jest razmotriti nedoumice i problemime s kojima će se susretati gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave u primjeni Zakona o lokalnim porezima, pogotovo poreza na nekretnine, i Pravilnika o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji nekretnina budući da se pojedine odredbe Zakona i Pravilnika različito tumače. Uvodno izlaganje na sjednici Odbora održat će predstavnici Ministarstva financija, a predstavnici Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Udruge općina u Republici Hrvatskoj iznijet će osnovnu problematiku s kojom će se susretati u primjeni navedenih propisa.