Okrugli stol o izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

dvorana Ivana Mažuranića

Udruga GONG, uz potporu Savjeta za nacionalne manjine, provodi edukativnu kampanju o važnosti tzv. manjinskih izbora kojom pripadnike nacionalnih manjina educira i potiče na aktivno sudjelovanje na izborima. U okviru kampanje, u Hrvatskome saboru održat će se okrugli stol na kojemu će se govoriti o važnosti izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina te će se predstaviti dosadašnja najbolja iskustva u njihovu radu. 
Okrugli stol održat će se u srijedu, 27. svibnja 2015. u dvorani Ivana Mažuranića od 9.30 do 13.00 sati.