ECPRD seminar u Hrvatskome saboru

Hrvatski sabor

Hrvatski sabor u suradnji s Europskim centrom za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) organizira međunarodni seminar koji će se održati 11. i 12. lipnja 2015. godine u Hrvatskome saboru. 

Naslovna je tema seminara Uključivanje javnosti u postupak izrade i donošenja zakona (Public involvement in the procedure of the drafting and enactment of laws). Seminar će okupiti službenike nacionalnih parlamenata država članica ECPRD-a kao i hrvatske predavače koji će govoriti o sudjelovanju javnosti u postupku izrade i donošenja zakona. 

 program seminara