Okrugli stol o izbornoj reformi u organizaciji GONG-a

dvorana Ivana Mažuranića

Okrugli stol o cjelovitoj i sustavnoj izbornoj reformi pod nazivom "Novo izborno zakonodavstvo" u organizaciji GONG-a održat će se u Hrvatskome saboru u utorak, 8. srpnja 2014. u dvorani Ivana Mažuranića s početkom u 9.30 sati. Na okruglome stolu raspravljat će se o preporukama za unapređenje pravnog i institucionalnog okvira izbornog i referendumskog zakonodavstva. Sudionicima okruglog stola uvodno će se obratiti predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko, dekan Fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek i savjetnik za izbore Organizacije za europsku sigurnost i suradnju Radivoje Grujić.