Okrugli stol s temom "Žene i (ne)sigurno radno zakonodavstvo"

dvorana Ivana Mažuranića

Okrugli stol s temom "Žene i (ne)sigurno radno zakonodavstvo"  održat će se u Hrvatskome saboru 11. veljače 2014. u dvorani Ivana Mažuranića s početkom u 10.00 sati. Okrugli stol organiziraju Klub zastupnika Hrvatskih laburista - Stranke rada i Ženske fronte za radna i socijalna prava (Autonomna ženska kuća Zagreb, B.a.b.e., BRID - Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Centar za ženske studije, CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje, istraživanje, Feministički front, Inicijativa za rad spremne, K-zona/Vox Feminae, Kontra, Koordinacija žena HURS-a, Mlade Antifašistkinje Zagreba, Mreža mladih Hrvatske, Odbor žena NHS-a, Roda - Roditelji u akciji, ROSA - Centar za žene žrtve rata, Sekcija mladih SSSH, Sindikat trgovine Hrvatske, Sindikat umirovljenika Hrvatske, Udruga Mobbing, Ženska mreža Hrvatske, Ženska sekcija SSSH, Ženska soba).