Predstavljanje publikacije "Romska svakodnevica u Hrvatskoj: prepreke i mogućnosti za promjenu"

dvorana Josipa Šokčevića

U povodu obilježavanja 24. listopada - Dana Ujedinjenih naroda, u Saboru će se održati javno predstavljanje publikacije "Romska svakodnevica u Hrvatskoj: prepreke i mogućnosti za promjenu". Predstavljanje će se održati u petak, 24. listopada u dvorani Josipa Šokčevića od 11.00 do 13.30 sati. Uvodno izlaganje održat će predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin.

Organizator predstavljanja agencije su Ujedinjenih naroda u Republici Hrvatskoj: Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), Ured visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) i Fond Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF).  Svrha predstavljanja publikacije i rasprave koja će uslijediti doprinos je uspješnijem socijalnom uključivanju Roma, kao najbrojnije europske manjine, i poboljšanju njihova statusa.