77. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 76. sjednice Odbora za zakonodavstvo 
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 403; 
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 494; 
3. PRIJEDLOG ZAKONA O KORIŠTENJU PSA POMAGAČA, prvo čitanje, P.Z. br. 496; 
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UDOMITELJSTVU, drugo čitanje P.Z. br. 376; 
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 467; 
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM NADZORU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 468; 
7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 363; 
8. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 466; 
9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O POLICIJSKOJ SURADNJI U JUGOISTOČNOJ EUROPI, drugo čitanje, P.Z. br. 491; 
10. PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 500; 
11. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 501; 
12. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRVENASTIM KULTURAMA KRATKIH OPHODNJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 502; 
13. PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ AGENCIJI ZA POLJOPRIVREDU I HRANU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 503; 
14. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI BILJNIH SORTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 504.