3. sjednica Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

dvorana 16/I, Demetrova 15