42. sjednica Odbora za gospodarstvo

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
1. AMANDMAN NA ČLANAK 58. KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU, drugo čitanje, P.Z. br. 459.