45. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
1. ZAHTJEV ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA - podnositelj zastupnik Saša Đujić.