36. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je: 
- usvajanje zapisnika 34. sjednice Odbora
1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 497; 
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVLJANJU PROGRAMA ZA OKOLIŠ I KLIMATSKE AKTIVNOSTI (LIFE) I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 1293/2013 COM (2018) 385;
4. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA (PREINAKA) COM (2018) 144;
5. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O SMANJENJU UTJECAJA ODREĐENIH PLASTIČNIH PROIZVODA NA OKOLIŠ COM (2018) 340;
6. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O UTVRĐIVANJU EMISIJSKIH NORMI CO2 ZA NOVA TEŠKA VOZILA COM (2018) 284;
7. RAZNO.