23. sjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 21. sjednice Odbora;
1. RAZGOVORI S KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA HRT-a;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRT-a;
3. UTVRĐIVANJE TEKSTA JAVNOG POZIVA ZA IZBOR ČETIRI ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a;
4. IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2017. GODINU, podnositelj Upravno vijeće Hine;
5. RAZNO.