Okrugli stol u organizaciji Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a

dvorana Stjepana Radića

Okrugli stol o temi: "Prava djece u obiteljima 21. stoljeća" u organizaciji Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a 

Na okruglom stolu govore: zastupnica Nada Turina-Đurić, Branka Mrzić-Jagatić (udruga RODA), Diana Topčić-Rosenberg (udruga Adopta), Daniel Martinović (udruga Dugine obitelji), Iva Jovović (udruga LET).