47. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 44. i 45. sjednice
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 547;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 553;
3. ZAHTJEV ZA DAVANJE MIŠLJENJA O POVREDI ČLANAKA 251. I 256. POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA – podnositelj: zastupnik Gordan Maras;
4. ZAHTJEV ZA DAVANJE MIŠLJENJA O POVREDI ČLANAKA 251. I 256. POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA – podnositelj: zastupnik Davor Bernardić;
5. ZAHTJEV ZA DAVANJE MIŠLJENJA O POVREDI ČLANAKA 202. I 240. POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA – podnositelj: zastupnik Peđa Grbin.