22., zatvorena, tematska sjednica Odbora za obranu

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
1. INFORMACIJA O PROCESU SKLAPANJA UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I DRŽAVE IZRAEL O OPREMANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM;
2. RAZNO.