39. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 34., 35., 36., 37. i 38. sjednice Odbora;
1. Izvješće o kandidatkinjama Republike Hrvatske za suce Općeg suda, u mandatnom razdoblju od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2025. godine – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
- na sjednici će prisustvovati prof. dr. sc. Vesna Tomljenović i prof. dr. sc. Tamara Perišin, kandidatkinje Republike Hrvatske;
2. Razno.