U Lisabonu usvojena deklaracija o humanitarnoj krizi na Sredozemnome moru

Lisabon - Predsjednici parlamenata država članica Unije za Mediteran na sastanku na vrhu u Lisabonu usvojili su deklaraciju o humanitarnoj krizi na Sredozemnome moru. 

U deklaraciji pozivaju institucije EU-a i šefove država i vlada članica Unije za Mediteran da poštuju ljudsko dostojanstvo migranata te da promatraju migracije kao tradicionalan fenomen između dviju obala Sredozemlja. Preporučuje se izdavanje većeg broja humanitarnih viza, povećanje kvota za prihvat izbjeglica u svim zemljama EU-a, povećanje pomoći zemljama iz kojih izbjeglice dolaze i onima u kojima su u tranzitu kao i povećanje suradnje među državama da osiguraju readmisiju i dostojanstven povratak migrantima koji ne mogu legalno boraviti u zemljama u kojima se trenutačno nalaze. 

U deklaraciji se, također, poziva na jačanje spasilačkih operacija u Sredozemlju, bolju policijsku suradnju u borbi protiv trgovine ljudima, na zajedničku politiku EU-a za legalnu migraciju, na podjednako podnošenje tereta migracije iz krizom zahvaćenih područja te na što uspješniju integraciju izbjeglica.

Na konferenciji je govorio i predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko te ocijenio kako svjedočimo velikoj humanitarnoj krizi pred kojom ne smijemo zatvarati oči. Dodao je kako ovo nije samo problem pograničnih zemalja Europske unije nego europski problem koji članice trebaju zajednički riješiti. Zauzeo se za snažnu borbu protiv krijumčarenja i trgovanja ljudima kao i protiv uzroka imigracije suradnjom sa zemljama podrijetla i tranzita.

- Prema svim tražiteljima azila treba se postupati na jednak, otvoren, pravedan i solidaran način, tolerantno i bez diskriminacije. Štiteći njihova temeljna ljudska prava, štitimo temeljne vrijednosti europske zajednice, na kojima je ona izgrađena, rekao je Leko. Dodao je kako je Hrvatska spremna aktivnije sudjelovati u rješavanju ovog problema te je stoga već ponudila i konkretnu pomoć.
 

Author: Ured predsjednika Sabora