Sjednica Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata

dvorana Ivana Mažuranića