82. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
-  usvajanje zapisnika 81. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 443; 
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ŽIGU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 417; 
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 397; 
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 556;
5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 365; 
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, drugo čitanje, P.Z. br. 396; 
7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE NORVEŠKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 492; 
8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 493; 
9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SVJETSKE POŠTANSKE KONVENCIJE SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM, drugo čitanje, P.Z. br. 520; 
10. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PRVOG DODATNOG PROTOKOLA UZ OPĆA PRAVILA SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 521; 
11. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DEVETOG DODATNOG PROTOKOLA UZ USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 522; 
12. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM, drugo čitanje, P.Z. br. 523.