29. sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport - odgođeno

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

-    Usvajanje zapisnika 27. i 28. sjednice Odbora
1.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
2.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2017. GODINU
3.    PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2019. GODINU; predlagatelj: Vlada republike Hrvatske
4.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH ZA 2017. GODINU; podnositelj: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
5.    RAZNO
5a)    Inicijativa člana Odbora g. Marina Škibole za održavanje tematske sjednice Odbora s temom "Cijepljenjem do najvišeg standarda zdravstvene zaštite djece"
5b)    Prijedlog Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za organizaciju okruglog stola  "Prevencija nasilničkog ponašanja i seksualnog uznemiravanja u sportu" (29. siječnja 2019.)