83. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

-    usvajanje zapisnika 82. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O OSNIVANJU INTER-AMERIČKE INVESTICIJSKE KORPORACIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 563; 
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA I PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA POKRETNE UREĐAJE TIJELA JAVNOG SEKTORA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 409; 
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 517; 
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 516; 
5. PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, prvo čitanje, P.Z. br. 519; 
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, drugo čitanje, P.Z. br. 405; 
7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 406; 
8. PRIJEDLOG ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 551; 
9. PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 552; 
10. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 559; 
11. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU UNOŠENJA I ŠIRENJA STRANIH TE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA I UPRAVLJANJU NJIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. 560; 
12. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 561; 
13. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 511/2014 O MJERAMA USKLAĐIVANJA ZA KORISNIKE PROTOKOLA IZ NAGOYE O PRISTUPU GENETSKIM RESURSIMA TE POŠTENOJ I PRAVIČNOJ PODJELI DOBITI KOJA PROIZLAZI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA U UNIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 562.