6. sjednica Vijeća za građanski nadzor sigurnosno – obavještajnih agencija

Dvorana 16/I kat, Demetrova 15