Konferencija za medije zastupnika Miranda Mrsića

dvorana Ivana Kukuljevića

O temi: „Bez ograda, bez ograničenja i bez zadiranja žene u pravo na izbor“ (prijedlog novog Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece) govore: zastupnik Mirando Mrsić, Bojana Hribljan i Spomenka Abveršek.