29. sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
-    Usvajanje zapisnika 27. i 28. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2017. GODINU;
3. PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2019. GODINU; predlagatelj: Vlada republike Hrvatske;
4. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH ZA 2017. GODINU; podnositelj: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku;
5. RAZNO:
5 a) Inicijativa člana Odbora g. Marina Škibole za održavanje tematske sjednice Odbora s temom "Cijepljenjem do najvišeg standarda zdravstvene zaštite djece".