Konferencija za medije zastupnika Darinka Kosora

dvorana Ivana Kukuljevića

Tema konferencije: „Nacrt prijedloga Ovršnog zakona“.